Poliittinen puhegeneraattori

Taulukon käyttö: aloita puheesi ensimmäiseltä riviltä, siirry toiseen sarakkeeseen mille tahansa riville, sitten kolmanteen, neljännelle ja lopuksi viidennelle. Palaa minkä tahansa rivin ensimmäiseen sarakkeeseen ja aloita alusta.

Alkuperäinen taulukko on Puolalaisesta Zycle Warszawy-lehdestä vuodelta 1979. Tämä taulukko on NYT-liitteestä 5/2004

Eduskuntaryhmämme linjausten etupainotteisuus on ratkaisu rakennetyöttömyyden ongelmiin eduskunnassa tehdyn aloitteen mukaisesti
hallituksen talouspoliittisten esitysten tarkka, syvällinen ja yksityiskohtainen pohdinta heijastuu kansainväliseen kilpailukykyymme pitkällä aikavälillä
valiokunnan muistion erityisvaatimusten lieventäminen tasapainottaa perusrahoituksen haasteita eikä lisää ratkaisevasti valtiontalouden alijäämää
kaiken tämän keskellä ei sovi unohtaa, että edellisen hallituksen keskeisten tavoitteiden turvaaminen verouudistuksessa johtaa tuloveroasteen nousuun ja yleiskustannusten laskuun hyvinvointiyhteiskunnalle ominaisella tavalla
niinpä työnantajien ja eri etujärjestöjen ehdottamien valtionosuuksien tarkistamisen kohentaminen ja säilyttäminen on tärkeää eläkeläisten ja vanhusten aseman parantamiseksi ja on myös edellytys yhteisverokannan laajentamiselle
myös ministeriön vahvojen tahdonilmaisujen ratkaiseminen hallitusohjelmassa esitetyllä tavalla turvaa palvelurakenteet ja perusparannustarpeet sekä vähentää yritysten tarvetta laajoihin irtisanomisiin
kuntasektorin toimintaedellytyksiä tarkastelleen työryhmän esittämien menokehysten analyyttinen selvittäminen on edellytys perusterveydenhuollon kehittämishankkeiden onnistumiselle mahdollistaen hyvinvointipalveluiden ylläpitämisen
toisaalta julkisen terveydenhuollon
ohjelman vaatimusten esille nostaminen pitää yllä kulutuskysyntää ja työllisyyskehitystä erityisesti pitkän laskusuhdanteen aikana
Euroopan unioninkin edellyttämän yhteistyön sivuuttaminen sen sijaan näkyy opiskelijoiden ja lapsiperheiden tulonsiirtoina peruspalvelurakenteita unohtamatta
näiden strategioiden rakenteellisten uudistusten ennakkoluulottomuus, etten sanoisi uskaliaisuus, hoidetaan monipuolisella työttömien täsmäkoulutuksella dynaamisesti ja pienpalkkaaloja kannustavalla tavalla

<< paluu www.onsaweb.com